163.ОУ " Черноризец Храбър "

Прием на ученици в 163. ОУ „Черноризец Храбър“ за учебната 2015/2016г.

1. Подготвителен клас – 5 годишни- целодневна организация на обучение- от 8.00ч. до 18.00ч.
2. Подготвителен клас – 6 годишни- полудневна организация на обучение- от 8.00ч. до 14.00ч.
3. Вариант – смесена група с целодневно обучение

Необходими документи за подготвителните класове:

– Заявление подготвителен клас  5 год.
– Заявление подготвителен клас 6год.
– Акт за раждане
Удостоверение за преместване  от детската градина

Учениците се записват в училището до 10.09.2015г.

Първи клас

График на дейностите:
1. Приемане на молби за бъдещи първокласници-от 01.01.15г. -29.05.2015г.
2. Дeн на отворените врати- 28.03.2015г./събота/ от 10.15ч.
3. На 03.06.2015г. в 17.00ч. се обявяват списъците с класираните ученици.
4. Записване на децата в първи клас /срещу оригинала на удостоверението за училищна готовност/ 04.06.15-05.06.15г.
5. Свободните след първото класиране места да се обявят на 08.06.2015 г. до 17.30 часа. За свободни се считат местата, необходими за достигане на максималния брой ученици в паралелка, обявен от училището, но не повече от 24 ученици в паралелка. В случай на класиране на близнак, другият може да бъде приет над посочения за максимален брой ученици.
6. Попълването на свободните места да бъде извършено на 10.06.2015 г.и 12.06.2015 г.
7. На 15.06.2015 г. се обявят останалите свободни места, като попълването им се извършва в срок до 15.09.2015 г.
8. Обща родителска среща за записаните първокласници до 15.06.2015г.
9. Разпределение на учениците по класове – до 10.09.2015г.
10. Родителска среща по класове – до 10.09. 2015г.

Критерии за подбор:
1. В училището се записват всички деца, на които в срок до 05.06.2015г. са подадени документите.
2. В училището се записват първокласници и след този срок, ако има свободни места.

Записване на нови ученици от II до VII клас

Записване на нови ученици от II до VII клас
Необходими документи:
– Заявление за клас
– Копие от акта за раждане
– Удостоверение за завършен клас
– Педагогическа характеристика
Учениците се записват в училището след 31.05.2015 /15.06.2015г./ до 10.09.2015г.

Горе