163.ОУ " Черноризец Храбър "

Европейски ден на Латвия

На 18.02.2015г. в Информационния център на Европейския съюз в София се проведе среща на Националното Сдружение на Българските Европейки Клубове /NABEK/, посветена на Латвия. От 2008г.  в 163. ОУ има клуб „Добри сърца“, който е част от сдружението. Ръководител на клуба е г-жа Стоянка Пейчева- помощник-директор. Членове на клуба се срещнаха с г-н Огнян Златев -Ръководител на Представителството на Европейската комисия у нас.

Горе