163.ОУ " Черноризец Храбър "

КОЛЕДНО НАСТРОЕНИЕ

С много желание и любов, комисията по украсата в състав:  Галя Божкова– ст.учител в ПКл., Славена Иванова- учител в ПКл., Людмила Георгиева– ст.учител в ПКл., Емилия Радославова -учител по изобразително изкуство в прогимназия и техните ученици, създадоха усещането за Коледа в 163.ОУ

Споделяме с вас, нашите читатели, радостта  на нашите ученици.


 

 

 

 

 

 

Горе