163.ОУ " Черноризец Храбър "

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСА: За най-красиво и най-функционално плетено изделие

ПОБЕДИТЕЛИ В КОНКУРСА СА:

1.В раздел най-красива гривна – Марта Пламен Тотоманова от Vб клас;

2. В раздел най-оригинално и естетическо произведение oт ластичета – София Борисова Борисова от Ів клас;

3. В раздел най-функционално изделие – Александра Алексиева Емилова от ІІІв клас;

На 11.11.2014г., отличените  ученици ще получат книга и грамота. Всички деца,  участници  в конкурса, ще получат поощрителна награда.

 

 

 

 

 

Горе