163.ОУ " Черноризец Храбър "

ОБЯВА ЗА КОНКУРС

163. ОУ „Черноризец Храбър“ обявява конкурс за най-красиво и най-функционално плетено изделие изработено от ученик  на училището.

Условия на конкурса:

–         Изделията да са изработени самостоятелно от учениците.

–         Да бъдат предадени на г-жа  Шурулинкова (възпитател) в срок до 03.11.2014 г.

–         Изделията могат да бъдат  изработени от следните материали  – гумени ластици, прежда или материали за рециклиране (найлонови торбички, клипсове от опаковки и други).

Изработените изделия ще бъдат oценени от жури в състав: Катя Дойнова – директор на 163 . ОУ „Черноризец Храбър“,  Велислава  Шурулинкова – възпитател, Емилия Радославова – учител по изобразително изкуство, Йорданка Ненкова – учител по география и икономика.

За победителите  в конкурса ще бъдат предвидени награди !

Горе