163.ОУ " Черноризец Храбър "

КАМПАНИЯ „ДА ВЪРНЕМ ВЯРАТА В ДОБРОТО

Уважаеми родители,

Кампанията  „ДА ВЪРНЕМ ВЯРАТА В ДОБРОТО “  приключи. По сметката на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в РБългария , организатор на кампанията, с основание „Дарение за учебни звена в наводнените региони”, преведохме 276,23 лв.

Събраните средства незабавно ще бъдат разпределени и предоставени на учебните заведения от комисия, в която са включени представители на синдикатите и родителски организации.

Благодаря на всички родители, учители и служители, които се включиха в кампанията.

Катя Дойнова,

Директор на 163.ОУ

Горе