163.ОУ " Черноризец Храбър "

Учебна 2015/2016г.

Уважаеми родители, от 12.01.2015г. до 29.05.2015г. , в канцеларията на 163.ОУ, от 8.30-15.00ч. ще се приемат документи, / заявление и ксерокопие от акт за раждане/за записване на ученици за  1. клас, за  подготвителна група- деца на  5 години, за  подготвителна група-деца на 6 години.

До края на месец  02.2015г. ще публикуваме критериите за класиране на децата за записване в 1. клас и подготвителните групи в 163.ОУ    Приложение заявления за записване на ученици за 1. клас и подготвителните групи.

Заявление за_1.клас,

Заявление за ПК- 5год.,

Заявление ПК -6 год.

Горе