163.ОУ " Черноризец Храбър "

Прием на ученици в 163 ОУ „Черноризец Храбър“ за учебната 2014/2015г.

1.Подготвителен клас – 5 годишни- целодневна организация на обучение- от 8.00ч. до 18.00ч.

2.Подготвителен клас – 6 годишни- полудневна организация на обучение- от 8.00ч. до 14.00ч.

Необходими документи за подготвителните класове:

Заявление подготвителен клас  5 год.

Заявление подготвителен клас 6год.

Акт за раждане
Удостоверение за преместване  от детската градина

3.Критерии за записване на ученици в първи клас , които служат като основание за предпочитане на един кандидат пред друг, независимо от датата на подаване на документи.

 1. Адресна регистрация в близост до училището
  2.
  Деца от семейства,които се обучават вече в училището
  3. Деца, завършили подготвителна група в
  163 ОУ
  4. Деца на учители и служители в училището
 2. Деца, чиито родители работят в близост до училището
  6. Деца, чиито родители са предпочели училището

Записването на учениците в първи клас се извършва от 30 май до 15 юни 2014 г. с оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група в детска градина или подготвителен клас в училище. Ако детето не е посещавало подготвителна група или клас, родителите декларират това обстоятелство.
Необходими документи

Заявление за 1 клас
Копие от акта за раждане
Свидетелство за завършена    предучилищна подготовка

4.Записване на нови ученици от II до VII клас

Необходими документи

Заявление за клас

Копие от акта за раждане

Удостоверение за завършен клас

Педагогическа характеристика

СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ
163 ОУ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР

ПОКАНА ДО РОДИТЕЛИТЕ

Уважаеми Родители,
Ако желаете децата Ви да учат в престижно
училище с условия от 21 век и имате време,
и идея как може да се постигне това,
СТАНЕТЕ член на Училищното настоятелство
на 163 ОУ.
За повече информация,
Георги Христов
Член на УН на 163 ОУ
Email: georgi@arnica.bg
Тел: 0898 595 136

Горе