163.ОУ " Черноризец Храбър "

Състезание по български език и литература

На 26.11.2014г. след часовете, се проведе състезанието  по Български език и литература, организирано от Сдружението на учителите филолози- „Любословие“. В него взеха участие 42. ученици от II. до  VII . клас от училището. Резултатите от състезанието ще бъдат публикувани на сайта.

Горе