163.ОУ " Черноризец Храбър "

Организация на храненето

Училищният бюфет ще работи от 16.09.2014г., а училищният стол от 23.09.2014г.

Горе