163.ОУ " Черноризец Храбър "

Родителска среща за подготвителните класове и първи клас

На 09.09.2014г. от 18.30ч. в  Актовата зала на училището ще се проведе  родителска среща за подготвителните класове 5 и 6 годишни и за първи клас.

Дневен ред:

1. Информация за организацията на целодневното обучение и извънкласните дейности. – К.Дойнова – директор на 163 ОУ

2. Представяне на Училищното настоятелство и  работата му. – Г.Христов -председател на УН

3. Среща по класове – класните ръководители.

Край на срещата: 19.45ч.

Списъците на учениците по класове ще бъдат поставени на централния вход на училището  на 05.09.2014г.

Горе