163.ОУ " Черноризец Храбър "

Информационен ден по програма „Учене през целия живот“

На 18.06.2014г. в 163 ОУ се проведе информационен ден по програма  „Учене през целия живот“. Мария Чортова-учител по английски език и координатор на проекта „Европа-минало, настояще  и  бъдеще“ , запозна присъстващите учители и гости с резултатите от дейността по проекта.  Във втората част,  директорът на училището- Катя Дойнова  представи  новата програма на Европейската комисия- „Еразъм+“ и  новия проект на 163 ОУ по нея.

Горе