163.ОУ " Черноризец Храбър "

Успех на състезанието „Европейско кенгугу“

За Националният кръг на математическото състезание „ Европейско кенгуру“ от нашето училище са класирани двама ученици: Благо Ивов Гунев от 3в клас120 точки- максимален брой точки  и Йоана Светославова Гаджева от 3а клас105 точки.  Състезанието ще се проведе на 07.06.2014г. в Софийската математическа гимназия. Радваме се за успеха на нашите ученици. Ние  споделяме гордостта от постигнатите резултати със семейство Гуневи и семейство Гаджеви и техните класни ръководители- г-жа Снежанка Иванова–  3в клас и г-жа Марияна Петкова– 3а  клас.

Горе