163.ОУ " Черноризец Храбър "

Георги Дианов Динков-носител на плакета на випуск 2014г. за завършен начален етап

За първа година, Педагогическият съвет на 163 ОУ реши да награди с плакет ученика Георги Дианов Динков от 4а клас, с класен ръководител- г-н Емил Минчев. Наградата се дава за постигнати отлични резултати  в областта на математиката на олимпиади и състезания в учебните 2012/2013г. и 2013/2014г. и за отлично представяне на Националното външно оценяване.

Горе