163.ОУ " Черноризец Храбър "

Национално външно оценяване за VII клас

Във връзка с НВО за VII  клас и изборите за членове на Европейския парламент, дните от 21.05.2014г. до 26.05.2014г. са

неучебни за учениците от подготвителните класове и от II  до VI  клас.

Всички ученици,   от подготвителните класове и от II  до VII  клас , са на училище на 27.05.2014г.

 

Горе