163.ОУ " Черноризец Храбър "

6.среща по проект „Европа-минало, настояще, бъдеще“

От 13.05.2014г. до 17.05.2014г. нашето училище е домакин на 6. среща по проект  „Европа -минало,настояще,бъдеще“ по програма Коменски, финансирана от ЕС. Гости  на 163 ОУ по проекта са директори,учители и ученици- представители на училища от  Република  Италия-гр. Сиена,  Кралство Испания- Санта Мудела да ла Круз, Великобритания- гр. Дърам, Република Полша- Хоринец Здруй, Република Турция- гр.Кахраманмараш.  На срещата  в училище,  гостите ни бяха сърдечно посрещнати от децата от подготвителните класове. Те разгледаха училището и посетиха часовете по музика при г-н Светлин Спасов, изобразително изкуство- при г-жа Емилия Радославова, физическо възпитание   и спорт- при г-жа Красимира Герова.

Учениците, участници в срещата, имаха задача да класират 3 от общо 6 снимки с най-интересните за тях, научни достижения. Учителите обсъдиха заключителните дейности по проекта, свързани с изградения  информационен сайт.

На 15 и 16.05.2014г., участниците в срещата, ще се запознаят с културните и исторически паметници на София и Пловдив.

Горе