163.ОУ " Черноризец Храбър "

Коледно тържество

Днес, 19.12.2013г. от 14.45ч. се проведе Коледното тържество. С вълнение  и сценична треска участниците от клуб “ Моят град, моето семейство“  по проект УСПЕХ ни показаха как се  е посрещала  Коледа по стар български обичай.

Горе