163.ОУ " Черноризец Храбър "

Успех на състезание по български език и литература

На състезанието по български език и литература, организирано от  Сдружението на учителите филолози „ Любословие“ по традиция участниците от нашето училище се представиха добре. За националния кръг се класират следните ученици:

1. Кирил Димитров Германлиев – III в клас- 33 точки. Ученикът е на 132 място от 641 участници. Заслуга за класирането на детето има и г-жа Снежанка Иванова.

2. Никола Милков Такев – V а клас- 42 точки. Ученикът е на 29 място от 542 участници. Виолета Тасева -старши учител по български език и литература  е учителя на ученика. Поздравяваме учителите и  учениците за доброто класиране . Пожелаваме успех на финалното състезание!

 

Горе