163.ОУ " Черноризец Храбър "

Среща на училищните европейските клубове

На 02.12.2013г. от 11.00ч. в представителството на европейската комисия в България  на ул.“Раковска“124 се проведе  национална среща на училищните европейски клубове. Програмата включваше представянето на новите аспекти на европейската интеграция на разширена Европа, европейското настояще и бъдеще през погледа на българските ученици. От 163 ОУ представители бяха учениците: Ива Тодорова , Мариела Сиракова, Ивва Пенчева и Цветина Михайлова от 7б кл. с ръководител на клуба – г-жа Стоянка Пейчева.

Горе