163.ОУ " Черноризец Храбър "

Състезание „Аз рисувам“

Днес, от 12.30 до 13.30ч.  се проведе първото състезание от поредицата от състезания,организирани от Сдружението на българските начални учители. В него взеха участие 77 деца от I-IV клас.  С желание и усмивка  учениците рисуваха по темата  свързана с безопасното движение.

Горе