163.ОУ " Черноризец Храбър "

Партньорска среща по проект „Европа- минало,настояще, бъдеще“ в Република Полша

От 22.10. до 26.10.2013г. в  село Хоринец Здрой  в гимназията „Император Казимир Велики“ се проведе поредната  партньорска среща по  проекта  от програма „Учене през целия живот“ секторна програма Коменски, финансиран от Европейската комисия. На срещата присъстваха 4 учители и 4 ученици от прогимназия.

Учителите  и учениците се срещнаха с партньорите от  Испания, Италия, Полша, Великобритания и Турция. Срещата премина при отлична организация.

Успяхме да разгледаме училището,  да участваме в празника на гимназията, да обменим педагогически практики, да се запознаем с полския образователен модел, да общуваме на английски език и   да обсъдим предстоящите дейности по проекта.

Във  викторина посветена на Христофор Колумб , Екатерина Велева от 6а клас получи грамота за трето място. Домакините ни показаха забележителности от историята на Подкарпатието.Посетихме старата столица на Полша- Краков и солната мина „Виеличка“- обект от световното културно наследство,включен в списъка на ЮНЕСКО.

Силно вълнение изпитахме при посещението в концентрационния лагер „Майданек“ до гр. Люблин. Всичко в лагера е автентично и напомня на посетителите, че МИРЪТ е най-важното условие за живота на хората.

Срещата премина неусетно и се разделихме с новите си  приятели с обещание за нови срещи.

 

 

 

 

Горе