163.ОУ " Черноризец Храбър "

Безопастност на движение по пътищата-организирано занимание с пътна полиция

На 10.10.2013г. децата от подготвителните класове на 163 ОУ присъстваха на демонстрация на правилата за движение по пътищата в двора на 150 ОУ.  Те имаха възможност да разгледат патрулната кола, униформата на пътните полицаи и да покажат, че могат да пресичат правилно на пешеходна пътека.

Горе