163.ОУ " Черноризец Храбър "

Oбща родителска среща

Уважаеми родители ,

На 06.3.2013г. ще се проведе обща   среща за родителите на децата и учениците от подготвителен клас, начален етап и прогимназиален етап на обучение. Начало на родителската среща от 18.30ч. в Актовата зала.

Дневен ред:

1.Отчет на делегирания бюджет на училището за 2012г.- докладва К.Дойнова- Директор на 163 ОУ

2. Програми и проекти по които работи училището- докладва К.Дойнова- Директор на 163 ОУ

3.Отчет на Училищното настоятелство- докладва Тодор Тодоров – председател на УН

4. Въпроси

Край на първата част 19.00ч.

Родителска среща по класове- начало 19.10ч.

край      19.50ч.

Горе