163.ОУ " Черноризец Храбър "

На фестивала на маскарадните игри „Сурва“

Днес, 02.02.2013г. един автобус с ученици от клубовете „Етнография“,

„Забавна математика“ и „Мнемозина“, по проект BG051PO001-4.2.05

УСПЕХ, посети гр.Перник . Учениците наблюдаваха кукерските групи от

България и чужбина. Те успяха да се потопят в магията от звуци и

багри и да се удивят на изобретателността и сръчността на майсторите

на кукерски костюми. Групата посети Историческия музей и Музея на

минното дело.  Споделяме с вас чрез снимките, чудесното си преживяване.

Горе