163.ОУ " Черноризец Храбър "

Дейности по проект „Минало, настояще, бъдеще“ – секторна програма Коменски

От 07.11.2012г. до 09.11.2012г. в гр. Дърам /Великобритания/- в Elemore Hall School  се проведе първата среща по проект от секторна  програма „Коменски“. В нея участваха  представители на партньорските училища от Сиена-Италия, София -България,   Хориниец- Здрой-  Полша, гр.Кахраманмарас- Турция, Санта Крус де Мудела – Испания . От българска страна в събитието  участваха  директорът на училището – г-жа Катя Дойнова и координатора на проекта – г-жа Стела Селимска.  На срещата бяха обсъдени бъдещите дейности по проекта. Всяко училище представи  презентация, в която запозна партньорите с биографията си.  Проекта се финансира от Европейската комисия по програма „Учене през целия живот“ . Към  проекта ще се изгради сайт на който ще се качат презентациите на всяко училище.Elemore Hall School

Горе