163.ОУ " Черноризец Храбър "

Нов проект по програма Коменски

На 20.09.2012г. в Пловдив между 163 ОУ и Центъра за развитие на човешките ресурси бе сключен договор за изпълнение на международен проект на тема „Европа-минало, настояще , бъдеще“.  Проектът е по секторна програма „Коменски“ на Програмата  „Учене през целия живот“ , финансиран от Европейската комисия. В проекта участват училища от 6 страни с ученици на възраст от 10 до 13 години. Това са  Италия-координатор на проекта, България, Великобритания, Испания, Полша и Турция.  Периодът на легитимност на дейностите по проекта е от 01.08.2012г.-31.07.2014г.  Стойността на проекта е 20 000 €.

Горе