163.ОУ " Черноризец Храбър "

Ден на ученическото самоуправление

На 9 май 2012 г в 163 ОУ “ Ч. Храбър” се проведе Ден на ученическото самоуправление. Длъжностите на директор, пом. директор, учители и помощен персонал се заеха от ученици.  Те изпълняваха всички отговорности и задължения по отношение на провеждане на учебния процес в училището.

Първата задача на Мартин Негриев като директор и на Неда- Мария Панайотова като главен дежурен учител бе да посрещнат учениците и да направят проверка на бележниците.

Денят на Европа бе отбелязан с презентация , подготвена от група седмокласници. Прозвуча и “Ода на радостта” от 9 –тата симфония на Бетовен.

Успешно бе проведен и  първият изпит от НВО в начален курс.

Ден на ученическото самоуправление в училището се прави за първи път и в него се включиха ученици от всички класове, които за един ден видяха какво е да си директор, учител, секретар.

Желанието на учениците е инициативата да се превърне в традиция.

 

Горе