163.ОУ " Черноризец Храбър "

Записване за първи клас за учебната 2012/2013г.

Ред за приемане на ученици в първи клас.

  1. 1.     График на дейностите:

1.1.   Приемане на молби за бъдещи първокласници  04.01.12г. – 31.05.12г.

1.2. Дeн на отворените врати- 24.03.2012г./събота/ от 11.00ч.

1.3.   Записване на децата в първи клас /срещу оригинала на удостоверението за училищна готовност/  01.06.12-15.06.12г.

1.4.   Обща родителска среща за записаните първокласници до 15.06.11г.

1.5.   Обявяване на свободните места за първи клас  15.06.12г.

1.6.   Разпределение на учениците по класове  – 10.09.12г.

1.7.   Родителска среща по класове – до 12.09.12г.

2. Критерии за подбор:

2.1. В училището се записват всички деца, на които в срок до 15.06.12г.  са  с  подадени документите.

2.2. В училището се записват  първокласници и  след този срок, ако има свободни места.

 

 

 

 

 

 

 

Горе