163.ОУ " Черноризец Храбър "

НАРЕДБА №9 / 16.05.2011 год.

 
 

 На основание заповед РД 09 – 1161 / 13. 09. 2011 год. на Министъра на Образованието, младежта и науката във връзка с провеждането на ДЗИ и честването на 24 май – Ден на славянската писменост и българската култура

 

                                                                           О Б Я В Я В А М

 

1. 17. 05. 2011 г. /вторник/ и 19. 05. 2011 г. /четвъртък/ за неучебни дни за  учениците от ПК – VІІ кл.

2. Учениците, които участват в програмата за 20 год. на училището, ще направят генерална репетиция  в Културен дом  „Искър” във вторник,  17. 05. 2011 год.,  от 12.30 ч.

Сборен пункт в двора на  училището  – 11.30 ч.

3. Тържественият концерт, посветен  на 20 годишнината от основаването на 163 ОУ,  ще се проведе на 19. 05. 2011 год. /четвъртък/ от 18.30 часа в Културен дом „Искър”.  Присъствието на всички ученици е задължително!

4. 23. 05. 2011 г. /понеделник/ и 25. 05. 2011 г. /сряда/ за неучебни дни.

23. 05. 2011 г. се отработва на 28. 05. 2011 г. /събота/ със седмичното разписание за понеделник.

5. 27. 05. 2011 г. / петък/ и 30. 05. 2011 г. /понеделник/ за неучебни дни за учениците от ІІ-VІ клас.

                                                                                                                                         Катя Дойнова

                                                                                                                                             Директор на 163 ОУ

Новина 1 1

Горе