163 ОУ " Черноризец Храбър "

Завършени проекти

Завършени проекти

 

 

http://www.163ou.info/proekt.htm информацията от сайта /

 

Работата по проекти като възможност за разнообразяване на живота в                           училище и осмисляне на свободното време на учениците

/ Материалът е публикуван във в. „ Учителско дело „ – бр. 16 / 27. 04. 2009 г. /

 

163 ОУ “Черноризец Храбър” в ж.к. “Дружба-2” е открито преди 18 години. За сравнително краткото време на своето съществуване, то успя да създаде свой облик и традиции и да се наложи като място, в което работят специалисти, ангажирани с обучението и възпитанието на децата  в района. МТБ се обновява и осъвременява непрекъснато, съгласно новите нормативни изисквания и повишените потребности в образователния процес. Освен това преподавателите, запазвайки образователните традиции и просветения български дух, непрекъснато повишават своята квалификация и се стараят да използват съвременни методи на обучение, като по този начин дават по-добра практическа подготовка и възможност за успешна житейска реализация на учениците си.

Проблем за колектива е фактът, че 163 ОУ се намира в сравнително краен квартал с недобре изградена инфраструктура и затруднена комуникация с централната градска част. На територията на ж.к.” Дружба-2 “ няма културни институции – кино, театър, читалище, нито големи спортни бази и съоръжения. Родителите са силно затруднени в организирането на свободното време на своите деца.

Реалната действителност и недостатъчното финансиране ни насочи към разработване и включване в различни национални и международни проекти. Работата по популяризиране на структурите, дейностите и изискванията на ЕС и по  различни европейски образователни  програми е неразделна част от усилията на колектива на 163 ОУ “ Черноризец Храбър “ за обогатяване по по-нетрадиционен начин на знанията на учениците, за организиране на свободното им време, за преодоляване на тяхната апатия и незаинтересованост, за приобщаването им към общоучилищния живот.

Една от целите ни в  тази насока е да бъде сложено начало за промяна на нагласата към предназначението на училището. От възприемано като място за изпитване и оценяване, то трябва да стане привлекателно за младите хора чрез развитието на извънкласната и извънучилищната дейност. Разширяването и обогатяването на тези дейности ще направи училищния живот по-пълноценен, ще осмисли свободното време и ще насочи  учениците към личностна изява и по този начин ще подпомогне формирането на личности с широка обща култура и със съвременна ценностна система

През учебната 2007 / 2008 год. по Националната програма на МОН “ Училището – територия на учениците ”, модул “ Ритуализация на  училищния живот ”, работихме по проект “ Празник в училище ”. Създадена беше театрална трупа, която подготви представления за Коледа , за празника на училището и за закриване на учебната година. Беше проведен и дебат  за Европейската конституция ( Лисабонския  договор ) с акцент върху нейната социална насоченост и правата на човека.

Бяхме партньор  на Образователен център  “ Незнайко ”  по проект  Финансови игри –  “ Игрите на Незнайко ” по Националната програма на МОН “ Училището – територия на учениците ”, модул “ Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност ”. Участвайки в този проект,  децата повишават икономическата си култура, а родителите се приобщават към училищния живот. Учениците се запознават със специфична финансова терминология; развиват аналитични умения, лоялност и отговорност; придобиват качества за работа в екип.

Продължава работата по проект от програма КОМЕНСКИ “ Съвместно езиково обучение в европейските класни стаи ”. Чрез дейностите по проекта се подобрява способността за използване на ИТ в учебния процес и за общуване, повишава се езиковата и комуникативна компетентност по английски език, възпитава се чувство на толерантност и уважение към различните култури и обичаи, учениците се насърчават да правят проучвания и да събират информация и материали за културата и традициите  на определена страна, създават се приятелски отношения.

През месец май 2008 год. 21 ученици и 5 учители бяха на посещение в училище в гр. Силкеборг, Дания. През цялото време нашите деца бяха заедно с датските си приятели и техните семейства, придобиха непосредствени впечатления за това, какво е да живееш и да учиш в тази страна. Бяхме приети от кмета на града, посетихме различни фирми и учреждения. Дейностите по проекта продължават и през тази учебна година. Започна изграждането на виртуален датски град, като се използва събраният материал от нашето посещение. През м. май 2009 г. очакваме посещението на нашите партньори. Тогава ще бъдат представени резултатите и ще бъде отчетена цялостната ни съвместна работа.

През миналата година с помощта на Училищното настоятелство и  със средства от различни проекти беше обзаведен Европейски клуб, с който се гордеем.

За 2008 / 2009 учебна година разработихме или се включихме като партньори в няколко проекта. Спечелихме четири и сега сме насочили усилията си към тяхната успешна реализация.

По Оперативна програма на МОН “ Развитие на човешките ресурси ”, модул “ Да направим училището привлекателно за младите хора ”, работим по проект “ Спорт за всички – начин на живот и въпрос на избор ”. Продължителността му е от м. септември 2008 г. до м. декември 2009 година. Проектът е на стойност  лв.  и той е съфинансиран от Европейските структурни фондове. Партньори са ни Училищното настоятелство, спортен клуб по карате-до “ Аякс-1990 “, “ Център по психосоциална подкрепа “. Основна цел на проекта е разширяване и обогатяване на извънкласните и извънучилищните дейности и създаване на условия за развитие на потенциала на всяко дете чрез включване в различни дейности, изграждане на колективен дух  за принадлежност към отбора, класа, училището и мотивация за победа чрез занимания със спорт като превенция срещу всички форми на рисково поведение, осигуряване на възможности за пряко общуване с природата и  укрепване на здравето чрез спорт.

Важно предизвикателство за нас е желанието ни за приобщаване на родителите в извънкласните активности и осигуряване на възможност за спорт заедно с техните деца. Съвместното участие в тренировки и състезания ще подобри комуникацията между родители и деца и родители и учители, ще се развиват нови форми на общуване в нова среда..

За да се проучат предпочитанията към различните видове спорт и  за участие в зададените мероприятия, беше подготвена анкета за  ученици, учители и родители. Чрез нея беше направена първата стъпка за приобщаване на учениците, учителите и родители към проекта. Сформирани са 11 спортни отбора в 6 секции по художествена гимнастика и аеробика, шахмат, карате, лека атлетика, волейбол и айкидо. Предвиждаше се всеки отбор да бъде от 10 ученици, но желаещите да спортуват са много повече. Водени от девиза “ Спорт за всички “, решихме да няма ограничения в бройката. За участниците в спортните секции бяха изработени тениски с логото на училището. Тренировките се провеждат 2 пъти по 2 часа седмично и се ръководят от професионални треньори. Активното занимание със спорт стимулира развитието на „ спортен дух ” – желание за победа и приемане на загубата без агресивна реакция. . В резултат ще бъдат изградени училищни отбори по горепосочените видове спорт.

Предвидени са и 4 спортни празника извън училище, по време на които се организират състезания по различните видове спорт и забавно-развлекателни игри, в които активно се включват ученици, учители и родители. Има награди за победителите и за всички участници.

За приобщаването на родителите и обществеността към дейностите, предвидени по проекта и за участие в спортните празници, беше  изработена информационна дипляна, изготвят се и плакати за всеки празник.

 

На 07.03.2009 година, в базата на БЧК, сгушена в Лозенската планина, се състоя вторият спортен празник в рамките на проекта. В него взеха участие деца от всички възрасти в училище, техните родители , преподаватели и гости.

Денят беше хубав и слънчев, времето приятно за спортуване на открито и за разходки. Разделени на четири групи, всички играха на топка, стреляха с лък, преодоляваха различни по трудност препятствия, теглиха въже и накрая изслушаха една интересна беседа за първата долекарска помощ от д-р Иванов. Болшинството присъстващи проявиха много голям интерес към заключителната изненада “Хайде на хорото”. Под звуците на българска фолклорна музика възрастни и деца се заловиха на весело хоро. След това учениците бяха наградени   от директора на училището К. Дойнова с лакомства. Нямаше победители и победени, водещ беше олимпийският принцип: “ Важно е участието, а не класирането ! “. Затова с грамоти специално бяха отличени II а кл. и III б кл. за най-масово участие на ученици и родители.

След обяда групата направи поход до Лозенския манастир. Преходът през планината беше предизвикателство за всички и подложи на изпитание тяхната издръжливост.

Около 16 часа автобусите с изморените, но доволни участници в Спортния празник потеглиха към София. Денят протече при изключително добра организация, осъществена от комендантите Ст. Пейчева и Т. Тодоров, както и от учителите Кр. Герова, Т. Микова и М. Минкова. Всички се забавляваха, играха, спортуваха и се разделиха с пожелание за нови срещи през май, когато ще се проведе следващата инициатива по проекта. В нея ще се включат и нашите датски приятели от гр. Силкеборг.

По същата Оперативна програма, модул “ Да направим училището привлекателно за младите хора ”, участваме в проект “Училищна мрежа за интеграция” заедно с още 5 училища, една детска градина, Столична община и фондация С.Е.Г.А. Целта на проекта е да се подготвят училища за работа с ученици от различни мултиетнически групи чрез изграждане на мрежа за обучения, обмяна на опит и привличане на ученици и родители; да се създадат предпоставки за успешна интеграция в училищата на обучаваните в тях деца и техните родители. Предвиждат се най-разнообразни дейности: създаване на дискусионен клуб “ Аз и другите “, дискусии на тема “ Различие, предразсъдъци толерантност “; провеждане на различни конкурси – за есе на тема “ Различни заедно “, за лого на проекта, за рисунка на тема “ Нашето училище – училище за всички ; изнасяне на открити уроци; драматизиране на ромска приказка. Предвидени са награди за победителите.

Партньори сме на фондация  “ Европейски институт ” по проект “ Танцът ни събира в училище ”. В рамките на проекта ще бъдат формирани трайни танцови двойки, които включват 20 деца. Предвижда се обучение по 2 групи танци – стандартни (виенски валс, английски валс, фокстрот, танго) и латиноамерикански (румба, самба, ча-ча-ча, джайф). Двойките ще участват в спортни и други тържества в училище, в междинно тържество-състезание в Панагюрище и финално празнично тържество-състезание в София. Призьорите от заключителното състезание ще посетят Европейския парламент. Ще бъде закупена музикална техника, материали и консумативи (дискове, обувки, облекло, награди). Предвижда се редовна комуникация със специализираното електронно издание “ Портал Европа “, публикуване на банер, отвеждащ към информация за инициативата и нейните цели.

Съвместно с Фондация “ Интермедия “ работим  по проект “ Празници и ритуали в 163 ОУ “. Целта му е изработването на вътрешни правила за организация и провеждане на европейски, национални и училищни празници, традиционни събития; изработване на училищни символи и утвърждаване на ежегодни ритуали и връчването им чрез създаване на система за награждаване на ученици, учители, родители и организации за активно участие в класни и извънкласни дейности; изработване на годишен мултимедиен албум;  подготовка на медиен екип и създаване на електронен вестник за отразяване на училищния живот.

Работата ни по проектите и постиженията на нашите деца се популяризира и разгласява възможно най-широко – чрез изработване на дипляни, плакати, покани за участие, съобщения в сайта на училището и в предоставяне на информация за медиите. Събитията се документират чрез фото- и видеоматериали, организиране на фотоизложби и др.

Ако горната информация ви е заинтригувала, можете да погледнете в сайта на училището www.163ou.info. Там ще научите повече и  за други наши инициативи и дейности. С цялата си работа учителите са амбицирани да докажат, че критерий за успеха и жизнеспособността на едно училище не е единствено броят на учениците, а желанието за работа, енергията, ентусиазма на работещите в него. ( За съжаление възнаграждението за труда ни не винаги е адекватно на положените усилия, но това вече е тема на един друг разговор ).

 

 

Марияна Минкова

Виолета Тасева

 

Горе