163 ОУ " Черноризец Храбър "

Проект УСПЕХ

BG 051РО001 – 4.2.05

«ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА»

Училище за
Себеутвърждаване и
Подготовка към
Европейски
Хоризонти

 


От 06.02.2012г. в училище се създадоха 7 клуба по проект BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора“ съфинансиран  от ЕСФ по ОП „Развитие на човешките ресурси “ 2007-2013г.

Видовете извънкласни занимания са както следва:

1. Клуб „Книгата- млад библиотекар“ , с ръководител – Екатерина Улева

2. Клуб „Летците на София-героите защитници на България,“ с ръководител – Стоянка Пейчева

3. Клуб „Забавна математика“,  с ръководител Мариянка Вичева

4. Вокално студио „Пеещи звънчета“, с ръководител Светлин Спасов

5. Спортна секция „Изправителна гимнастика“, с ръководител Красимира Герова

6. Клуб „Мнемозина“, с ръководител Катя Дойнова

 

7. Ателие „Намери и направи“, с ръководител Мариянка Вичева

Горе