163 ОУ " Черноризец Храбър "

Проекти

През учебната 2010 / 2011 г. 163 ОУ работи по следните проекти:

–          „ С грижа за всеки ученик „

–          „ Без свободен час „

–          „ За по-устойчив дом „

–          „ Училищен плод „

–          „ Училището – начин на живот „

Горе