163 ОУ " Черноризец Храбър "

Полезни линкове

ЛИНКОВЕ, ГРУПИРАНИ ПО ТЕМИ

 


  Държавни      институции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Президент на Република България
www.president.bg  
 

   

  

Република България, Министерски съвет

  Министерство на образованието, младежта и науката
 

  

  

Министерство на вътрешните работи

   

Министерство на труда и социалната политика

  Министерство на физическото възпитание и спорта
 

  

 

Портал на Съвета на Европа

 
Делегация на Европейската комисия
 

 

Столична община

 
Българската асоциация на частните училища (БАЧУ)

 

    Народно събрание
www.parliament.bg  
    

Държавна агенция за закрила на детето

  Агенция за социално подпомагане
  Дирекции „Социално подпомагане“ – София , Пълен списък на всички дирекции
  

 

  

Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

 

 

Министерство на културата
Програма за закрила на деца с изявени дарби

  

 

 

Национален образователен портал

 

Център за развитие на човешките ресурси
      

Други институции

 

 

Важни телефонни номера

150 – Бърза помощ
166 – Полиция
160 – Пожарна
112 – Единен телефон за спешна помощ

 

 

 

 


За учениците от първи до седми клас, а защо не и за по-големите?
 

 

 

Медии     

БТА

  

24 часа
  Труд
Новинар
       

 

Сега  
Монитор  
Дневник  
  Пари  
  Стандарт
             

 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
София 1504
ул. Сан Стефано 29
тел.: 02/ 9444999
факс.: 02/ 9436096
web: www.bnt.bg

 

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ
София 1540, бул. Христофор Колумб 41,
Порше Бизнес Център
Тел. Централа – 02/8050000
web: www.novatv.bg

 

БИ ТИ ВИ
София 1463
пл. България 1, НДК, зала 12
тел.: 02/ 9176800
факс.: 02/9176886
web: www.btv.bg

 

 

 

   


История

 

История на България – Начало на историята

Национален исторически музей – София, България

Национален военноисторически музей

Панорама “Плевенска епопея 1877 г.” – Плевен

 

 


Свят широк – сайтове много! Тук са някои от тях.


 

 

Горе