163 ОУ " Черноризец Храбър "

Новини

Великденски яйца

По християнски обичай на Велики четвъртък се боядисват яйца. Сръчните ръчички на децата от подготвителен клас- 5 годишни, под ръководството на старши учител -Людмила Георгиева, украсиха великденските яйца. Хубави  и топли празници !

Повече »

Ден на здравословното хранене

На 16.04.2014г. от 14.00ч. в стола на 163 ОУ се проведе Ден на здравословното хранене. По проект „Оздрави се, усмихни се! Спортен празник в планината.“ се състоя състезание  на 12 отбора  от 3ти до 7ми клас, със задача да се направят здравословни и естетично подредени  сандвичи от предоставените продукти. Проектните дейности се финансират чрез   [...]

Повече »

Колко е вълнуващо да си със скафандър !

Днес, учениците от 1б клас имаха възможност да се облекат като астронавти на  изложбата „Децата на Луната“.  С голямо внимание и трепет те разгледаха  моделите на планетите и влязоха в тренажорите. Надяваме се, че децата ще запомнят изложбата и хубавото преживяване, споделено с приятелите от класа.

Повече »

Пролетно почистване

На 9.04.2014г., учениците и учителите  от 163 ОУ участваха в почистването на училищния двор. Със смях и настроение, те събраха боклуците от двора. Вече сме готови да посрещнем хубавите християнски празници- Лазаровден, Цветница и Великден с чист и подреден двор.

Повече »

Образователна социална кампания „Деца на Луната“

От 4 до 20 април The Mall ще бъде домакин на уникален по рода си детски образователен проект. „Деца на Луната“ е пътуване в света на космоса и уникална интерактивна изложба за деца. Проектът се състои от три части: 1. Образователна изложба – тук децата могат да научат много факти за луната, да разгледат снимки [...]

Повече »


Прием на ученици в 163 ОУ „Черноризец Храбър“ за учебната 2014/2015г.

1.Подготвителен клас – 5 годишни- целодневна организация на обучение- от 8.00ч. до 18.00ч.

2.Подготвителен клас – 6 годишни- полудневна организация на обучение- от 8.00ч. до 14.00ч.

Необходими документи за подготвителните класове:

Заявление за предучилищна група

Акт за раждане
Удостоверение за преместване  от детската градина

3.Критерии за записване на ученици в първи клас , които служат като основание за предпочитане на един кандидат пред друг, независимо от датата на подаване на документи.

1. Адресна регистрация в близост до училището
2.
Деца от семейства,които се обучават вече в училището
3. Деца, завършили подготвителна група в
163 ОУ
4. Деца на учители и служители в училището

5. Деца, чиито родители работят в близост до училището
6. Деца, чиито родители са предпочели училището

Записването на учениците в първи клас се извършва от 30 май до 15 юни 2014 г. с оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група в детска градина или подготвителен клас в училище. Ако детето не е посещавало подготвителна група или клас, родителите декларират това обстоятелство.
Необходими документи

Заявление за първи клас
Копие от акта за раждане
Свидетелство за завършена    предучилищна подготовка

4.Записване на нови ученици от II до VII клас

Необходими документи

Заявление за съответния клас
Копие от акта за раждане
Удостоверение за завършен клас

Педагогическа характеристика 

СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ
163 ОУ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР

ПОКАНА ДО РОДИТЕЛИТЕ


Уважаеми Родители,
Ако желаете децата Ви да учат в престижно
училище с условия от 21 век и имате време,
и идея как може да се постигне това,
СТАНЕТЕ член на Училищното настоятелство
на 163 ОУ.
За повече информация,
Георги Христов
Член на УН на 163 ОУ
Email: georgi@arnica.bg
Тел: 0898 595 136

 

Здравейте!

 

Търсите най-хубавото училище – близко, приветливо и спокойно, и най-добрите учители – ведри, компетентни и с авторитет? Намерихте го! Тук ние проектираме мечтите, рисуваме и моделираме, ние сме най-добрите по математика и пишем най-добрите есета. Ние се учим да познаваме и да разбираме света около нас, искаме да притежаваме широка обща култура, да се научим да живеем добре и заедно с другите хора – и в семейството, и в квартала, и в обществото. Учим се да работим с другите хора и да се справяме в конфликтни ситуации – в дух на взаимно зачитане, разбирателство и мир. Учим се да бъдем верни на себе си, да се грижим за себе си, да мислим за своето бъдеще, да правим най-доброто за развитието на собствената си личност.

Добре дошли при нас!


Представяне на училището

МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Да осигури задълбочена базисна подготовка на учениците в начален етап и прогимназиален етап на основно образование според държавните образователни изисквания и стандарти,  приобщаване към националните и общочовешките ценности, създаване на необходимите условия за най-успешно обучение и възпитание, осигуряване на психологически и социален комфорт на всяко дете.

Да провокира и стимулира мисленето и самостоятелността с цел формиране на практически умения и развитие на интелекта, интересите и способностите на учениците.

Да насърчи  творческата дейност на учители и ученици чрез прилагане на иновационни технологии и методи на обучение.

ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

Ефективна организация на училищните дейности.

Модернизация и повишаване качеството на обучението по всеки предмет чрез непрекъснато надграждане на знания и умения с оглед максимално развитие потенциала на всяко дете.

Интегриране на информационните и комуникационни технологии като средство за подготовка и провеждане на процеса на образование и обучение.Изграждане на позитивна учебна среда.

 

УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА

Качествена общообразователна подготовка:

Подготвителен клас :

1. Целодневно обучение за 5 годишни

2.Полудневна подготовка до 14 ч. за 6 годишни и  занимания по интереси до 18 ч.

Полуинтернатни групи / занимални /за I-IV клас до 18 ч.

Първи клас – паралелки с:

-      разширено изучаване на изобразително изкуство

-      изучаване на чужди езици

-      обучение по информационни технологии – Комениус Лого

Пети клас – паралелки с:

-      разширено изучаване на математика и природни науки за подготовка на учениците за профилирани паралелки след VII клас

-      хуманитарна насоченост

-      изучаване на ИТ

-      компютърна графика и уеб-дизайн

 

Учебните занятия се провеждат в добре поддържани класни стаи и специализирани кабинети:

Компютърен кабинет – Високоскоростен интернет с постоянен достъп до националната образователна мрежа на МОМН .

Много добре поддържани физкултурни салони / два / с разнообразни фитнес уреди.

Възможности за разнообразни спортни занимания:

 

Информационно-консултативен център с интернет връзка, библиотека с 8500 тома художествена и научна литература:

 

Индивидуална и творческа  реализация при работа по проекти:

 

Актова зала:

 

Европейски клуб:

 

Училищен стол с топла и вкусна храна:

Допълнителни предимства:

Целодневни занимания от 8 до 18 часа

Отделен корпус за малките ученици

Безплатни консултации с логопед

 

Извънкласни занимания по интереси:

-          английски език

-          руски език

-          вокална группа

-          художественна гимнастика

-          народни танци

-          лека атлетика

-          шахмат

-          баскетбол

-          карате

-          айкидо

 

 

За най-добрите е разработена и се прилага

Училищна система за  награждаване на изявени ученици:

 

Купа „Най-добър клас“

Почетен знак, Плакет

Медал, грамоти, книги

Актуално

През 2011 г. 163 ОУ отбелязва своя 20-годишен юбилей.

Във връзка с това е предвидено провеждането на различни и разнообразни дейности.

П Л А Н – ГРАФИК

 

1.  Конкурс за най-добре изработена сурвачка, картичка и украса.

Изложба-базар.                                                                                 м. 12. 2010 г.

2.  Пролетен конкурс за най-добре изработена мартеничка

и пролетна картичка.  Изложба – базар.                                            м. 02-03. 2011 г.

3.  Кукерски празник                                                                               02. 03. 2011 г.

4.  Пролетен празник – Ден на отворените врати.                                    26. 03. 2001 г.

5.  Обявяване на резултатите от конкурса „ Моето училище“

за литературна творба / есе и стихотворение / и  рисунка                  30. 03. 2011 г.

6.  Великденски конкурс за най-красиво оцветено яйце и

най-интересна картичка и украса. Изложба-базар.                             19-21. 04. 2011 г.

7.  Издаване на юбилеен вестник „ 163 новини „                                     30. 04. 2011 г.

8.  Междуучилищно състезание „ Ти знаеш и можеш „                            11. 05. 2011 г.

9.  Изложба на плакати от проекти, празници, вестници, дипляни           12. 05. 2011 г.

10. Реконструкция на пейки в двора на 163 ОУ – съвместно с

НПО „ Младите в действие “                                                             14-15. 05. 2011 г.

11. Засаждане на дръвчета и храсти в двора на 163 ОУ                          18. 05. 2011 г.

12. Тържествен Педагогически съвет. Награждаване с плакет

„За особени заслуги „ на изявени учители и родители                        18. 05. 2011 г.

13. Тържествен концерт                                                                          19. 05. 2011 г.

14. Спортен празник                                                                                28. 05. 2011 г.

Горе