163 ОУ " Черноризец Храбър "

 

Новини

15.09.2014г. Спорна и успешна учебна година!

Днес,  от 10.15ч. в двора на 163 ОУ тържествено  бе открита  Новата учебна година! Гости на тържеството бяха г-н Ивайло Цеков- кмет на район Искър, г-н Георги Христов- председател на училищното настоятелство, много родители и близки на учениците.  С пожелание за здраве и успех- гжа Катя Дойнова-Директор на училището поздрави първокласниците и всички ученици, учители [...]

Повече »

Откриване на учебната година

Скъпи ученици, Уважаеми родители, На 15.09.2014г. от 10.15ч. в двора на 163.училище тържествено ще започнем Новата учебна година. Очакваме ви с настроение и нетърпение не по-късно от 10.00ч!

Повече »

Родителска среща за подготвителните класове и първи клас

На 09.09.2014г. от 18.30ч. в  Актовата зала на училището ще се проведе  родителска среща за подготвителните класове 5 и 6 годишни и за първи клас. Дневен ред: 1. Информация за организацията на целодневното обучение и извънкласните дейности. – К.Дойнова – директор на 163 ОУ 2. Представяне на Училищното настоятелство и  работата му. – Г.Христов -председател [...]

Повече »

Информационен ден по програма „Учене през целия живот“

На 18.06.2014г. в 163 ОУ се проведе информационен ден по програма  „Учене през целия живот“. Мария Чортова-учител по английски език и координатор на проекта „Европа-минало, настояще  и  бъдеще“ , запозна присъстващите учители и гости с резултатите от дейността по проекта.  Във втората част,  директорът на училището- Катя Дойнова  представи  новата програма на Европейската комисия- „Еразъм+“ [...]

Повече »
НА ДОБЪР ЧАС СКЪПИ УЧЕНИЦИ И  ПЕДАГОЗИ!

 

 

ЧЕСТИТ 24.05. – ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА!

Скъпи учители, ученици, родители и приятели на 163. ОУ „Черноризец Храбър“,

Нека да градим „светлите бъднини“ на България и да помним, че „народността не пада, там дето знанието живей“!

Катя Дойнова – Директор на 163. ОУ

Рекламна кампания 2014/2015г.


Прием на ученици в 163 ОУ „Черноризец Храбър“ за учебната 2014/2015г.

1.Подготвителен клас – 5 годишни- целодневна организация на обучение- от 8.00ч. до 18.00ч.

2.Подготвителен клас – 6 годишни- полудневна организация на обучение- от 8.00ч. до 14.00ч.

Необходими документи за подготвителните класове:

Заявление подготвителен клас  5 год.

Заявление подготвителен клас 6год.

Акт за раждане
Удостоверение за преместване  от детската градина

3.Критерии за записване на ученици в първи клас , които служат като основание за предпочитане на един кандидат пред друг, независимо от датата на подаване на документи.

1. Адресна регистрация в близост до училището
2.
Деца от семейства,които се обучават вече в училището
3. Деца, завършили подготвителна група в
163 ОУ
4. Деца на учители и служители в училището

5. Деца, чиито родители работят в близост до училището
6. Деца, чиито родители са предпочели училището

Записването на учениците в първи клас се извършва от 30 май до 15 юни 2014 г. с оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група в детска градина или подготвителен клас в училище. Ако детето не е посещавало подготвителна група или клас, родителите декларират това обстоятелство.
Необходими документи

Заявление за 1 клас
Копие от акта за раждане
Свидетелство за завършена    предучилищна подготовка

4.Записване на нови ученици от II до VII клас

Необходими документи

Заявление за клас

Копие от акта за раждане

Удостоверение за завършен клас

Педагогическа характеристика

 

СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ
163 ОУ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР

ПОКАНА ДО РОДИТЕЛИТЕ


Уважаеми Родители,
Ако желаете децата Ви да учат в престижно
училище с условия от 21 век и имате време,
и идея как може да се постигне това,
СТАНЕТЕ член на Училищното настоятелство
на 163 ОУ.
За повече информация,
Георги Христов
Член на УН на 163 ОУ
Email: georgi@arnica.bg
Тел: 0898 595 1360898 595 136

 

Здравейте!

 

Търсите най-хубавото училище – близко, приветливо и спокойно, и най-добрите учители – ведри, компетентни и с авторитет? Намерихте го! Тук ние проектираме мечтите, рисуваме и моделираме, ние сме най-добрите по математика и пишем най-добрите есета. Ние се учим да познаваме и да разбираме света около нас, искаме да притежаваме широка обща култура, да се научим да живеем добре и заедно с другите хора – и в семейството, и в квартала, и в обществото. Учим се да работим с другите хора и да се справяме в конфликтни ситуации – в дух на взаимно зачитане, разбирателство и мир. Учим се да бъдем верни на себе си, да се грижим за себе си, да мислим за своето бъдеще, да правим най-доброто за развитието на собствената си личност.

Добре дошли при нас!


Представяне на училището

МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Да осигури задълбочена базисна подготовка на учениците в начален етап и прогимназиален етап на основно образование според държавните образователни изисквания и стандарти,  приобщаване към националните и общочовешките ценности, създаване на необходимите условия за най-успешно обучение и възпитание, осигуряване на психологически и социален комфорт на всяко дете.

Да провокира и стимулира мисленето и самостоятелността с цел формиране на практически умения и развитие на интелекта, интересите и способностите на учениците.

Да насърчи  творческата дейност на учители и ученици чрез прилагане на иновационни технологии и методи на обучение.

ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

Ефективна организация на училищните дейности.

Модернизация и повишаване качеството на обучението по всеки предмет чрез непрекъснато надграждане на знания и умения с оглед максимално развитие потенциала на всяко дете.

Интегриране на информационните и комуникационни технологии като средство за подготовка и провеждане на процеса на образование и обучение.Изграждане на позитивна учебна среда.

 

УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА

Качествена общообразователна подготовка:

Подготвителен клас :

1. Целодневно обучение за 5 годишни

2.Полудневна подготовка до 14 ч. за 6 годишни и  занимания по интереси до 18 ч.

Полуинтернатни групи / занимални /за I-IV клас до 18 ч.

Първи клас – паралелки с:

-      разширено изучаване на изобразително изкуство

-      изучаване на чужди езици

-      обучение по информационни технологии – Комениус Лого

Пети клас – паралелки с:

-      разширено изучаване на математика и природни науки за подготовка на учениците за профилирани паралелки след VII клас

-      хуманитарна насоченост

-      изучаване на ИТ

-      компютърна графика и уеб-дизайн

 

Учебните занятия се провеждат в добре поддържани класни стаи и специализирани кабинети:

Компютърен кабинет – Високоскоростен интернет с постоянен достъп до националната образователна мрежа на МОМН .

Много добре поддържани физкултурни салони / два / с разнообразни фитнес уреди.

Възможности за разнообразни спортни занимания:

 

Информационно-консултативен център с интернет връзка, библиотека с 8500 тома художествена и научна литература:

 

Индивидуална и творческа  реализация при работа по проекти:

 

Актова зала:

 

Европейски клуб:

 

Училищен стол с топла и вкусна храна:

Допълнителни предимства:

Целодневни занимания от 8 до 18 часа

Отделен корпус за малките ученици

Безплатни консултации с логопед

 

Извънкласни занимания по интереси:

-          английски език

-          руски език

-          вокална группа

-          художественна гимнастика

-          народни танци

-          лека атлетика

-          шахмат

-          баскетбол

-          карате

-          айкидо

 

 

За най-добрите е разработена и се прилага

Училищна система за  награждаване на изявени ученици:

 

Купа „Най-добър клас“

Почетен знак, Плакет

Медал, грамоти, книги

Актуално

През 2011 г. 163 ОУ отбелязва своя 20-годишен юбилей.

Във връзка с това е предвидено провеждането на различни и разнообразни дейности.

П Л А Н – ГРАФИК

 

1.  Конкурс за най-добре изработена сурвачка, картичка и украса.

Изложба-базар.                                                                                 м. 12. 2010 г.

2.  Пролетен конкурс за най-добре изработена мартеничка

и пролетна картичка.  Изложба – базар.                                            м. 02-03. 2011 г.

3.  Кукерски празник                                                                               02. 03. 2011 г.

4.  Пролетен празник – Ден на отворените врати.                                    26. 03. 2001 г.

5.  Обявяване на резултатите от конкурса „ Моето училище“

за литературна творба / есе и стихотворение / и  рисунка                  30. 03. 2011 г.

6.  Великденски конкурс за най-красиво оцветено яйце и

най-интересна картичка и украса. Изложба-базар.                             19-21. 04. 2011 г.

7.  Издаване на юбилеен вестник „ 163 новини „                                     30. 04. 2011 г.

8.  Междуучилищно състезание „ Ти знаеш и можеш „                            11. 05. 2011 г.

9.  Изложба на плакати от проекти, празници, вестници, дипляни           12. 05. 2011 г.

10. Реконструкция на пейки в двора на 163 ОУ – съвместно с

НПО „ Младите в действие “                                                             14-15. 05. 2011 г.

11. Засаждане на дръвчета и храсти в двора на 163 ОУ                          18. 05. 2011 г.

12. Тържествен Педагогически съвет. Награждаване с плакет

„За особени заслуги „ на изявени учители и родители                        18. 05. 2011 г.

13. Тържествен концерт                                                                          19. 05. 2011 г.

14. Спортен празник                                                                                28. 05. 2011 г.

Горе