163 ОУ " Черноризец Храбър "

 

Новини

Конкурс за рисунка със срок за участие 14 11 2014

Вълшебен конкурс за деца и техните фантастични приятели ИКЕА България дава възможност на талантлитвите българчета да нарисуват своята играчка-мечта, да се състезават с деца от цял свят, за да вдъхнат живот на своя приказен приятел и да помогнат на дете да влезе в класната стая. Инициативата се провежда под мотото“Вълшебен конкурс за деца и техните [...]

Повече »

Фестивал по случай Денят на Народните будители

На 29.10.2014 г., в културен дом Искър,  под патронажа на господин Ивайло Цеков-кмет на района,   се състоя Фестивал-преглед на вокалните групи и танцовите състави, посветен на 1-ви ноември – Ден на народните будители. Вокална ни  група „Пеещи звънчета“ (в състав: Адрияна Иванова, Мария Борисова, Любомир Александров, Милена Димитрова, Младен Цеков, Петя Димкина и Тереза [...]

Повече »

Къде да плуваме ?

Уважаеми родители, Представям ви предложението на г-н Еди Рунев. ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ПЛУВАНЕ ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ Басейн  Младост-2 Басейн  Дружба-2 /летен/ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНИЯ НА ТЕЛ: 0898 535225;  0877 191900 ЕДИ РУНЕВ Квалифициран треньор

Повече »

Проект Зелена София

На 17.10.2014г.,се проведе засаждането на дръвчета, чимшир и цветя в двора на училището. Хубавото време  позволи на всички  желаещи ученици, учители и родители да направят училищния двор по-зелен и да се порадват на резултата    от труда си. Днес двора ни е по-зелен и по- приветлив ! Благодарим на всички,които активно участваха!

Повече »
Предложението на Любомира Иванова от 5а клас за участие в конкурса на ИКЕА

 

 

 

 

 

 

 

От Директора на 163 ОУ „Черноризец Храбър“

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСА: За най-красиво и най-функционално плетено изделие

ПОБЕДИТЕЛИ В КОНКУРСА СА:

1.В раздел най-красива гривна – Марта Пламен Тотоманова от Vб клас;

2. В раздел най-оригинално и естетическо произведение oт ластичета – София Борисова Борисова от Ів клас;

3. В раздел най-функционално изделие – Александра Алексиева Емилова от ІІІв клас;

На 11.11.2014г., отличените  ученици ще получат книга и грамота. Всички деца,  участници  в конкурса, ще получат поощрителна награда.

ОБЯВА ЗА КОНКУРС

163. ОУ „Черноризец Храбър“ обявява конкурс за най-красиво и най-функционално плетено изделие изработено от ученик  на училището.

Условия на конкурса:                 

-         Изделията да са изработени самостоятелно от учениците.

-         Да бъдат предадени на г-жа  Шурулинкова (възпитател) в срок до 03.11.2014 г.

-         Изделията могат да бъдат  изработени от следните материали  – гумени ластици, прежда или материали за рециклиране (найлонови торбички, клипсове от опаковки и други).

Изработените изделия ще бъдат oценени от жури в състав: Катя Дойнова – директор на 163 . ОУ „Черноризец Храбър“,  Велислава  Шурулинкова – възпитател, Емилия Радославова – учител по изобразително изкуство, Йорданка Ненкова – учител по география и икономика.

За победителите  в конкурса ще бъдат предвидени награди !

 

KАМПАНИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЧЕТЕНЕТО И ГРАМОТНОСТТА

На 28.09.2014г. ученици от 4.клас под ръководството на г-н Светлин Спасов участваха в кампанията. Тя се проведе в Борисовата градина. На събитието присъства г-н Росен Плевнелиев- Президент на Р България, г-жа Румяна Коларова-Министър на образованието и науката и г-жа Йорданка Фандъкова- кмет на гр.София

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАМПАНИЯ   „ДА ВЪРНЕМ ВЯРАТА В ДОБРОТО „

Уважаеми родители,

Кампанията  „ДА ВЪРНЕМ ВЯРАТА В ДОБРОТО „  приключи. По сметката на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в РБългария , организатор на кампанията, с основание „Дарение за учебни звена в наводнените региони”, преведохме 276,23 лв.

Събраните средства незабавно ще бъдат разпределени и предоставени на учебните заведения от комисия, в която са включени представители на синдикатите и родителски организации.

Благодаря на всички родители, учители и служители, които се включиха в кампанията.

Катя Дойнова,

Директор на 163.ОУ

НА ДОБЪР ЧАС СКЪПИ УЧЕНИЦИ И  ПЕДАГОЗИ!

 

 

ЧЕСТИТ 24.05. – ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА!

Скъпи учители, ученици, родители и приятели на 163. ОУ „Черноризец Храбър“,

Нека да градим „светлите бъднини“ на България и да помним, че „народността не пада, там дето знанието живей“!

Катя Дойнова – Директор на 163. ОУ

Рекламна кампания 2014/2015г.


Прием на ученици в 163 ОУ „Черноризец Храбър“ за учебната 2014/2015г.

1.Подготвителен клас – 5 годишни- целодневна организация на обучение- от 8.00ч. до 18.00ч.

2.Подготвителен клас – 6 годишни- полудневна организация на обучение- от 8.00ч. до 14.00ч.

Необходими документи за подготвителните класове:

Заявление подготвителен клас  5 год.

Заявление подготвителен клас 6год.

Акт за раждане
Удостоверение за преместване  от детската градина

3.Критерии за записване на ученици в първи клас , които служат като основание за предпочитане на един кандидат пред друг, независимо от датата на подаване на документи.

1. Адресна регистрация в близост до училището
2.
Деца от семейства,които се обучават вече в училището
3. Деца, завършили подготвителна група в
163 ОУ
4. Деца на учители и служители в училището

5. Деца, чиито родители работят в близост до училището
6. Деца, чиито родители са предпочели училището

Записването на учениците в първи клас се извършва от 30 май до 15 юни 2014 г. с оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група в детска градина или подготвителен клас в училище. Ако детето не е посещавало подготвителна група или клас, родителите декларират това обстоятелство.
Необходими документи

Заявление за 1 клас
Копие от акта за раждане
Свидетелство за завършена    предучилищна подготовка

4.Записване на нови ученици от II до VII клас

Необходими документи

Заявление за клас

Копие от акта за раждане

Удостоверение за завършен клас

Педагогическа характеристика

 

СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ
163 ОУ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР

ПОКАНА ДО РОДИТЕЛИТЕ


Уважаеми Родители,
Ако желаете децата Ви да учат в престижно
училище с условия от 21 век и имате време,
и идея как може да се постигне това,
СТАНЕТЕ член на Училищното настоятелство
на 163 ОУ.
За повече информация,
Георги Христов
Член на УН на 163 ОУ
Email: georgi@arnica.bg
Тел: 0898 595 1360898 595 136

 

Здравейте!

 

Търсите най-хубавото училище – близко, приветливо и спокойно, и най-добрите учители – ведри, компетентни и с авторитет? Намерихте го! Тук ние проектираме мечтите, рисуваме и моделираме, ние сме най-добрите по математика и пишем най-добрите есета. Ние се учим да познаваме и да разбираме света около нас, искаме да притежаваме широка обща култура, да се научим да живеем добре и заедно с другите хора – и в семейството, и в квартала, и в обществото. Учим се да работим с другите хора и да се справяме в конфликтни ситуации – в дух на взаимно зачитане, разбирателство и мир. Учим се да бъдем верни на себе си, да се грижим за себе си, да мислим за своето бъдеще, да правим най-доброто за развитието на собствената си личност.

Добре дошли при нас!


Представяне на училището

МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Да осигури задълбочена базисна подготовка на учениците в начален етап и прогимназиален етап на основно образование според държавните образователни изисквания и стандарти,  приобщаване към националните и общочовешките ценности, създаване на необходимите условия за най-успешно обучение и възпитание, осигуряване на психологически и социален комфорт на всяко дете.

Да провокира и стимулира мисленето и самостоятелността с цел формиране на практически умения и развитие на интелекта, интересите и способностите на учениците.

Да насърчи  творческата дейност на учители и ученици чрез прилагане на иновационни технологии и методи на обучение.

ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

Ефективна организация на училищните дейности.

Модернизация и повишаване качеството на обучението по всеки предмет чрез непрекъснато надграждане на знания и умения с оглед максимално развитие потенциала на всяко дете.

Интегриране на информационните и комуникационни технологии като средство за подготовка и провеждане на процеса на образование и обучение.Изграждане на позитивна учебна среда.

 

УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА

Качествена общообразователна подготовка:

Подготвителен клас :

1. Целодневно обучение за 5 годишни

2.Полудневна подготовка до 14 ч. за 6 годишни и  занимания по интереси до 18 ч.

Полуинтернатни групи / занимални /за I-IV клас до 18 ч.

Първи клас – паралелки с:

-      разширено изучаване на изобразително изкуство

-      изучаване на чужди езици

-      обучение по информационни технологии – Комениус Лого

Пети клас – паралелки с:

-      разширено изучаване на математика и природни науки за подготовка на учениците за профилирани паралелки след VII клас

-      хуманитарна насоченост

-      изучаване на ИТ

-      компютърна графика и уеб-дизайн

 

Учебните занятия се провеждат в добре поддържани класни стаи и специализирани кабинети:

Компютърен кабинет – Високоскоростен интернет с постоянен достъп до националната образователна мрежа на МОМН .

Много добре поддържани физкултурни салони / два / с разнообразни фитнес уреди.

Възможности за разнообразни спортни занимания:

 

Информационно-консултативен център с интернет връзка, библиотека с 8500 тома художествена и научна литература:

 

Индивидуална и творческа  реализация при работа по проекти:

 

Актова зала:

 

Европейски клуб:

 

Училищен стол с топла и вкусна храна:

Допълнителни предимства:

Целодневни занимания от 8 до 18 часа

Отделен корпус за малките ученици

Безплатни консултации с логопед

 

Извънкласни занимания по интереси:

-          английски език

-          руски език

-          вокална группа

-          художественна гимнастика

-          народни танци

-          лека атлетика

-          шахмат

-          баскетбол

-          карате

-          айкидо

 

 

За най-добрите е разработена и се прилага

Училищна система за  награждаване на изявени ученици:

 

Купа „Най-добър клас“

Почетен знак, Плакет

Медал, грамоти, книги

Актуално

През 2011 г. 163 ОУ отбелязва своя 20-годишен юбилей.

Във връзка с това е предвидено провеждането на различни и разнообразни дейности.

П Л А Н – ГРАФИК

 

1.  Конкурс за най-добре изработена сурвачка, картичка и украса.

Изложба-базар.                                                                                 м. 12. 2010 г.

2.  Пролетен конкурс за най-добре изработена мартеничка

и пролетна картичка.  Изложба – базар.                                            м. 02-03. 2011 г.

3.  Кукерски празник                                                                               02. 03. 2011 г.

4.  Пролетен празник – Ден на отворените врати.                                    26. 03. 2001 г.

5.  Обявяване на резултатите от конкурса „ Моето училище“

за литературна творба / есе и стихотворение / и  рисунка                  30. 03. 2011 г.

6.  Великденски конкурс за най-красиво оцветено яйце и

най-интересна картичка и украса. Изложба-базар.                             19-21. 04. 2011 г.

7.  Издаване на юбилеен вестник „ 163 новини „                                     30. 04. 2011 г.

8.  Междуучилищно състезание „ Ти знаеш и можеш „                            11. 05. 2011 г.

9.  Изложба на плакати от проекти, празници, вестници, дипляни           12. 05. 2011 г.

10. Реконструкция на пейки в двора на 163 ОУ – съвместно с

НПО „ Младите в действие “                                                             14-15. 05. 2011 г.

11. Засаждане на дръвчета и храсти в двора на 163 ОУ                          18. 05. 2011 г.

12. Тържествен Педагогически съвет. Награждаване с плакет

„За особени заслуги „ на изявени учители и родители                        18. 05. 2011 г.

13. Тържествен концерт                                                                          19. 05. 2011 г.

14. Спортен празник                                                                                28. 05. 2011 г.

Горе