163.ОУ " Черноризец Храбър "

Новини

Есенно настроение

Днес,  07.10.2020г., в групата за целодневно обучение в прогимназия с ръководител г-жа Ива Асова,след часовете по  самоподготовка,  учениците с удоволствие работиха с природни материали.  

Повече »

Европейски ден на спорта в училище. Бъди активен!

За шеста поредна година нашето 163.ОУ участва в спортните събития, организирани от НПО „БГ Бъди активен!“ Учителите по физическо възпитание и спорт – г-н Димитър Божков, г-жа Ирина Савова и г-н Петър Караджов, на 26.09.2020г., организираха ученицитe в различни прояви, посветени на Европейския ден на спорта. Заниманията бяха проведени в училищния двор и на Панаира […]

Повече »

Първа учебна седмица

Уважаеми родители, Първата кратка учебна седмица отмина. Учебния процес протича нормално и здравословно,  при спазване на необходимите противоепидемични мерки. От 23.09.2020г. до 25.09.2020г., ще се актуализират акаунтите на класовете и родителите на новозаписаните ученици ще получат пароли за достъп. Моля, при посрещането на учениците в двора да спазвате нужната дистанция помежду си! Нека сме здрави […]

Повече »

Тържествено откриване на учебната 2020/2021г.

На 15.09.2020г. от 9.00ч. и 10.30ч. посрещнахме учениците от  нашето училище.  В поздравите към тях , учителите и родителите, директорът на училището г-жа Катя Дойнова, отправи пожелания за успешна и присъствена учебна година. Споделяме снимки от празника направени от г-жа Ива Асова, учител по история и цивилизация.        

Повече »

Родителски срещи за учениците от 163.ОУ

Уважаеми родители , На 10.09.2020 година от 18.00 часа в  ще се проведе присъствена родителска среща с родителите на бъдещите петокласници. Класни ръководители на петите класове  са: 5А-   г-н  Петър Караджов 5Б    г-жа Ива Асова 5В    г-жа Нели Яначкова Списъците на учениците от пети клас ще бъдат   качени в сайта на училището най-късно на […]

Повече »

НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

Учебната 2020/2021г.  ще стартира присъствено във всички училища. Това заяви образователният министър Красимир Вълчев. Министерството на образованието и науката съвместно с Министерството на здравеопазването са изработили насоки за работа на училищата през тази учебна година,   в условията на Covid-19. Това е комплекс от общи (задължителни) и препоръчителни мерки и правила, въз основа на които […]

Повече »

Всички Новини »

02.11.2020 година – неприсъствен и неучебен ден за системата на училищното образование

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-29505/23.10.2020 г., Ви уведомявам, че съгласно чл. 154, ал. 1 от Кодекса на труда 1 ноември – Ден на народните будители, е официален празник и е неприсъствен за всички учебни заведения.

През 2020 година празникът 1 ноември е в неделя и на основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда 2 ноември (понеделник) е неприсъствен за всички учебни заведения.

 

Ученици преподават на ученици

Математиката е лесна, твърди Павел Панев, ученик в 11.клас от СМГ, автор на платформата „Easy math“.  Tя е предназначена за ученици от подготвителен до 4. клас.

На 26 и 27.09.2020г.  ще се проведе  онлайн състезание за тази възрастова група. Всички родители, които искат децата им да участват в състезанието „ЕЛА! РЕШИ! ПОБЕДИ! ЕСЕН“ – ОНЛАЙН СЪСТЕЗАНИЕ НА ИЗИМАТ.БГ В 5 ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ, могат да се регистрират.

Линк към платформата, какво представлява тя и повече подробности, вижте тук : https://easymath.bg/

„По-бързо, по-високо, по-силно! Спортен празник в училище“

Днес, 17.09.2020г., проведохме планирания спортен празник по проект финансиран от Програмата за развитие на ФВС на Столична община. При спазване на противоепидемичните мерки за дистанция, в големия училищен двор и спортната база в училището , проведохме планираните спортни събития, посветени на 30 годишнината от създаването на 163.ОУ, 170 годишнината от рождението на Патриарха на българската литература – Иван Вазов и празникът  на нашия град-София.

В спортните игри и състезания се включиха всички ученици и любителите на спорта – учители и родители.

Голямо Благодаря за усилията на Ирина Савова – ст.учител по ФВС,  Димитър Божков – учител по ФВС, Петър Караджов – учител по ФВС, Катя Алексиева – начален учител, ръководител на клуб по народни танци, Атанас Кучков и Димитър Казначеев, треньори по баскетбол, Ани Манева – треньор по шахмат, Татяна Микова – треньор по лека атлетика, Константин Миладинов – Ким Рейки – треньор по народна топка,  Александър Петров – треньор по футбол от клуб „Атлетико-Артен“, Зоя Георгиева – треньор по йога.

 

Специални поздравления за Савина Бакалчева – треньор по аеробика, която успя да раздвижи мускулите по телата и да сложи усмивки по лицата на всички присъстващи на празника.

От  г-н Ивайло Цеков , кмет на район „Искър“ и отдел „Образование, култура и социални дейности“, училището ни получи спортни уреди – топки, обръчи и федербали за игра на открито. Благодарим за подаръците, приемаме ги с радост!

Събитието бе документирано от Ива Асова, учител по история и цивилизация.

 

 

 

 

Честита учебна 2020/2021 г.!

Скъпи ученици,

Уважаеми учители,

Уважаеми родители,

В подножието на 15.09.2020г., ви пожелавам и си пожелавам общността на 163.ОУ, учители, родители и ученици, да премине уверено, спокойно и с добри резултати през специалната и различна учебна година!

Бъдете здрави!

Катя Дойнова

Директор на 163.ОУ

 

Приветствие по случай 15.09.2020г. от г-жа Милена Дамянова, председател на Комисията по образование и наука на 44.Народно събрание

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ, СВЪРЗАНА С УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

Уважаеми родители,
Във връзка с обявената епидемична обстановка в страната от Ковид 19 и стартирането на новата учебна година в присъствено обучение, Министерството на образованието и Министерството на здравеопазването разработиха насоки, съдържащи пакет от задължителни и препоръчителни мерки и протоколи на действие, които всяко училище следва да приложи по най-добрия начин.
В нашето училище ще бъдат приложени следните препоръчителни мерки:
1. Определяне на класна стая за всяка паралелка от начален и прогимназиален етапи.  Учениците от начален етап учат целодневно, като за всеки клас е осигурена отделна група за целодневно обучение.
Oсигурена е една група за целодневно обучение за прогимназия, която е смесена.
2. Недопускане на взаимодействие между паралелките. За тази цел  се направи различен часови график на стартиране на учебните часове. Учениците от пети и седми клас започват учебните часове в 07:30 часа, учениците от първи до четвърти клас започват в 08:00 часа. Влизането на отделните паралелки ще се осъществява през главен вход  , вход библиотека и вход -корпус А по предварителен план.
3. Специализирани кабинети ще се използват за обучението по компютърно моделиране, информационни технологии, технологии и предприемачество,  химия и човекът и природата /за провеждане на лабораторни занятия/. Часовете по физическо възпитание се провеждат предимно на открито, когато времето позволява. Физкултурен салон се ползва само при неблагоприятни климатични условия.
4. Приоритетно учениците от 5. до 7. клас ще имат блок часове по предметите, където това ползволява.
5. Тържествено откриване на новата учебна година ще има  за учениците от  подготвителен клас, първи до IV. клас /начален етап , от 9.00ч. и за V.-VII. клас ,/прогимназия/ от 10.30 часа на 15.09.2020 година. 
На 15.09. ще се  проведе  часа на класа и получаването на учебници.
Учениците да си носят раници за получаването им.
6.С цел пространствено раздалечаване на класовете, по решение на ПС с протокол 10/08.09.2020г. , шкафчетата на учениците ще се ползват след края на I. срок.
На 15.09.2020г.,  учениците от VI.-VII. клас  да носят ключовете от шкафчетата и да ги предадат на класните се ръководители.
7. Ученическият стол ще се използва на стъпаловиден график, с цел спазване на противоепидемичните изисквания.  Предстои уточняване на реда за закупуване на купони за храната и точната цена на купона. Учениците ще се хранят в стола, като спазват нужната дистанция и използват определените маси.
8.Задължително,  в общите части на училището – коридори, санитарни възли, фоайета,  учениците от всички класове   носят лични предпазни следства – маска или шлем. Учениците носят маска/шлем в класната стая по желание. Учителите от прогимназиален етап носят задължително маска или шлем, а от начален етап – по желание.
9.При наличие на заразен ученик или учител се действа съгласно протокол на Министерството на здравеопазване и инструкции на Регионалната здравна инспекция.
10. Ще се извършва нужната дезинфекция с препарати минимум два пъти дневно в класните стаи и поне 3-4 пъти в общите части на училището. Разкрива се нов  щат  за длъжност хигиенист с цел да се обхване повишеният обем на работа на хигиенистите.
Родители и външни лица в сградата на училището ще се допускат по изключение, като влизането на родители до класните стаи е напълно забранено!
Ученици с респираторни заболявания и симптоми на Ковид 19 ще бъдат връщани от училище. При поява на симптоми в училище, учениците след преглед от медицинския специалист, ще се  отделят  в игротеката на корпус А за начален етап и в топлата връзка на корпус Д, за прогимназия.
При необходимост ще се преминава към обучение в електронна среда от разстояние. За целта ще бъде използвана платформата GSuit.

Ръководството на училището

Направено с радост

Група ученици от прогимназия от VI. и  VII. клас, организирани от учителите  г-жа Галина Николова, г-н Светлин Спасов, г-жа Ива Асова и г-жа Емилия Сиракова, в продължение на няколко дни боядисаха графитните фасади на 163.ОУ. Сградата се усмихва, учениците също .

Огромно БлагоДаря на организаторите и изпълнителите на задачата „Приветлива учебна среда“.

 

Родителска среща за първи клас и подготвителен клас

Уважаеми родители,

На 09.09.2020г., от 18.10ч. , в двора на училището, с микрофон, ше проведем обща родителска среща за подготвителен клас и първи клас.

От 18.30ч.-19.30ч. ,  родителската среща ще бъде по класове, в училището, при спазване на противоепидемичните мерки.

Очакваме  ви!

Списъци на първи клас:

1. клас_ Списък ученици

 

Проект „Да подкрепим децата със СОП при интегрирането им в учебните дейности“

През учебната 2019/2020г., в 163.ОУ работихме по  проект с  №2019-1-BG011-KA101-061578    на програма  „Еразъм +“ на тема „Да подкрепим децата със СОП при интегрирането им в учебните дейности“ .

В периода 01.02. до 09.02.2020г., учителите Методи Стоянов, ст.учител по английски език, Марио Вълчев-ресурсен учител, Богдана Прокопова- учител в начален етап и Катя Дойнова, директор,  бяха на обучение в

в гр. Болоня, Италия.  Обучителната организация IFOM , представена от Франческо Тарантино, обучител и директор, с опит в подготовката на учители  от европейските страни по темата,  сподели практиката на училищата в Италия в приобщаващото образование,което е с 50 годишна традиция . Имахме възможност да видим в три училища, основно, професионално и средно, как на практика се реализира подкрепата и интегрирането на учениците със специални образователни потребности в учебния час. В  обучението бе споделен и опита на участниците в групата от Полша, Германия, Испания и България.

Водещи принципи в приобщаващото обучение са :

Еднаквост при избор на училище и участие в дейностите от общообразователната подготовка (ООП) в клас, независимо от трудностите във връзка със специалните потребности.

Равенство в достъпа до качествена учебна среда за развитие на компетентностите и постигане на успех според общите  критерии за придобиване на ООП в училище.

Персонализиране на ученето чрез приемането, разбирането и вниманието към индивидуалните и личните различия между учениците като притежавани от тях физически, когнитивни, социални и емоционални умения за справяне.

Наученото в  квалификацията бе споделено с учителите от училището и приложено при работата с учениците.

 

 

 

 

 

 

Ваканция- Ура, Ура, Ура !

Скъпи деца от 5 до 14 години !

Учебните занятия за тази необичайна,  странна, различна 2019/2020г. , приключиха успешно !

Всички  и ученици и учители, надявам се и родители сме здрави, което само като факт е успех.

Заедно се потопихме в дистанционното обучение, някои от нас можеха да плуват добре в потоците на дистанционното обучение, а други изкараха съкратени натоварващи курсове. Важното е , че успяхме да  завършим учебните занятия с нови знания, умения и компетентности.

Ваканцията дойде.

Бъдете здрави и играйте на открито !

Очакваме ви през септември, в училище !

Катя Дойнова

Директор на 163.ОУ

 

 

Випуск 2019/2020г., успешно завърши основното си образование

Днес, 01.07.2020г., в двора на 163.ОУ, раздадохме свидетелствата за основно образование на 50 седмокласници. Учителите г-жа Йорданка Ненкова, кл.ръководител на 7. а клас и г-жа Невена Трендафилова, кл.ръководител на 7.б клас,  изведоха  силен випуск.

С гордост можем да споделим  резултати на нашите деца в НВО по Български език и литература -среден успех на випуска – 69,96 . За сравнение средния  бал на учениците от София-град е 63,75 , а за страната е 51,06. Резултатът по математика  за 163 .ОУ е 53,78. Средния бал на учениците в София-град е 48,09, а за страната е 36,33 .

Заслугата за тези резултати е на учителите, г-жа Виолета Тасева– ст.учител по БЕЛ, г-жа Галина Николова и г-жа Емилия Сиракова,учители по математика и на упоритостта и старанието на учениците ни.

Благодаря  и на семействата на нашите ученици, които по време на дистанционното обучение подкрепяха своите деца и ги мотивираха да учат с желание.

Всички ученици и родители бяха поздравени от г-жа Невена Трендафилова, кл. ръководител на 7.б клас и от г-жа Катя Дойнова, директор на 163.ОУ .

За първенец на випуск 2019/2020г. , Педагогическият съвет на 163.ОУ  определи  Нико Анастасиу. Той получи плакет . Медали за  отличен успех  получиха :

1.Стефани Челенкова

2. Сиана Соракова

3.Лозан Лозанов

4.Мирослава Вълчева

5.Деница Димитрова

6. Благовеста Мурджева

7.Даниел Салех

8.Калина Иванова

9.Ралица Раева

Скъпи седмокласници,

Бъдете здрави имайте добри помисли и  случвайте  успехите си !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трето класиране за първи клас за учебната 2020/2021г.

Уважаеми родители,

Свободните места за трето класиране са 11.

Заявления за участие в трето класиране се подават от 19.06. до 22.06.2020г.

Работно време  – от 8.30ч. до 16.00ч. на 19.06.2020г.

и от 8.30ч. до  12.00ч. на 22.06.2020г.

 

Второ класиране за първи клас за учебната 2020/2021г.

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

Кандидатите, които не са класирани, подават заявления за участие във второ класиране от 09.06 до 12.06.2020г. включително.

всеки работен ден от 8:00 ч. до 16:00 часа,

Свободни места-24 .

Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране – 15.06.2020 г., 18:00 часа.

Първо класиране на кандидатите за първи клас за учебната 2020/2021г.

Уважаеми родители,

Моля, преди да дойдете в училище, за да подадете удостоверение за постъпване в I клас за

учебната 2020/2021 година, моля, проверете дали сте набавили всички необходими документи:

 При записването на всички деца са необходими:

1. Оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група/клас.

2 .Копие на удостоверение за раждане на детето.

 При заявени допълнителни критерии:

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
8.5. Дете с трайни увреждания над 50 % Копие от решение на ТЕЛК на детето.
8.6. Дете с един или двама починали родители Копия от Акт за смърт на родителите.
8.9. Дете от семейство с повече от две деца Копия от удостоверения за раждане на децата.
 

8.10.

Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини и близки по чл. 26 от Закон;а за закрила на детето, както и дете с един неизвестен

родител и осиновено дете

Копие от съдебно решение или заповед за
настаняване.
8.11. Деца-близнаци Копия от удостоверения за раждане на децата.

 

Записването на приетите в I клас за учебната 2020/2021 година ще протича при следните условия:

  1. В сградата на училището ще бъдат допускани по 2 души – първият ще бъде в игротекта при комисията по записване, а вторият ще изчаква реда си в коридора пред кабинета.
  2. Всички родители са длъжни да носят предпазни маски.

Повече

1. юни ден на детето !

Държавната агенция за закрила на детето за трета поредна година ще отбележи Деня на детето с празничен концерт-спектакъл. Този път събитието ще съчетае талантливите изпълнения на деца с началото на набирането на детски видеа, които ще се включат в общо видео „Най-голямото детско „благодаря“. Целта е да покажем, че децата в България ценят хората до тях – семейството си, тези, които се грижат за тях, които им помагат, които ги обичат и с които са щастливи.

Думата „благодаря“ е една от вълшебните думи в българския език. Тя е послание, което отваря сърцето от един човек към друг. Магията й носи енергия, която колкото повече употребяваш, толкова по-добър човек ставаш. На първо място винаги стои благодарността на детето към родителите. Тя е заряд, който радва и мама, и тате. Вярвам, че децата усещат, че да благодариш на близките и приятелите си, не е дежурно задължение, а искрено отношение. Иска ми се това да е новият вирус, който да зарази всички хора и да направи живота ни по-добър.“, сподели инициаторът д-р Елеонора Лилова, председател на ДАЗД.

От 1 юни до края на 2020 година ДАЗД ще събира кратки видеа, до 20 секунди, които ще се монтират в един видеоклип и ще се подготви кандидатурата на децата от България за рекордите на Гинес. Колкото повече видеа съберем, толкова по-голям е шансът да спечелим. Наградата е благородна – освен че ще прослави българските деца, сумата от нея ще се разпредели за подкрепа на деца без родители и за деца с изявени дарби.

Детското „благодаря“ е сила, която заслужава да подкрепим. Когато благодарим на познати или непознати, разбираме колко малко му трябва на човек, за да се почувства уважен и ценен. Екипът на ДАЗД вярва, че доброто и благодарността вървят ръка за ръка. Колкото повече благодарност показваме на семейството, близките и познатите си, толкова повече хора ще направят света ни по-добро място за живеене. Нека детското „благодаря“ е вирус, който зарази всички ни и победи езика на омразата!

Концертът е подарък от екипа на ДАЗД за всички деца от всяка точка на България. Днес обстоятелствата не ни позволяват да сме отново заедно в открити пространства или на големи сцени, но талантливите артисти и музиканти записаха своите изпълнения на видеа, за да направят празника ни все така хубав и усмихнат. С изпълненията на децата ще усетим как заедно сме по-уверени и по-силни и ще се справим с всяко предизвикателство!

ДАЗД кани всички деца да се включат в инициативата и да споделите празника с нас – пред екраните на 1 юни 2020 г. в 15:00 часа. Очаквайте ни на живо във Фейсбук страницата и YouTube канала на ДАЗД!

24 май – Ден на българската просвета, култура и писменост

Честит празник !

Оригинален текст на стихотворението „Св. св. Кирил и Методий“

„Върви, народе възродени,
към светла бъднина върви,
с книжовността, таз сила нова,
съдбините си поднови!
Върви към мощната просвета!
В световните борби върви,
от длъжност неизменно воден —
и Бог ще те благослови!
Напред! Науката е слънце,
което във душите грей!
Напред! Народността не пада
там, гдето знанието живей!
Безвестен беше ти, безславен!…
О, влез в историята веч,
духовно покори страните,
които завладя със меч!…“
Тъй солунските двама братя
насърчваха дедите ни…
О, минало незабравимо,
о, пресвещени старини!
България остана вярна
на достославний тоз завет —
в тържествуванье и в страданье
извърши подвизи безчет…
Да, родината ни години
пресветли преживя, в беда
неописуема изпадна,
но върши дългът си всегда!
Бе време, писмеността наша
кога обходи целий мир;
за всесветовната просвета
тя бе неизчерпаем вир;
бе и тъжовно робско време…
Тогаз балканский храбър син
навеждаше лице под гнета
на отоманский властелин…
Но винаги духът народен
подпорка търсеше у вас,
о, мъдреци!… През десет века
все жив остана ваший глас!
О, вий, които цяло племе
извлякохте из мъртвина,
народен гений възкресихте —
заспал в глубока тъмнина;
подвижници за права вяра,
сеятели на правда, мир,
апостоли високославни,
звезди върху славянски мир,
бъдете преблагословени,
о вий, Методий и Кирил,
отци на българското знанье,
творци на наший говор мил!
Нек името ви да живее
във всенародната любов,
речта ви мощна нек се помни
в славянството во век веков!

от  Стоян Михайловски

 

 

Учители от 163.ОУ, удостоени с почетното отличие на МОН „Неофит Рилски“

С радост и гордост  споделям, че двама от можещите, знаещите и всеотдайни учители на 163.ОУ „Черноризец Храбър“,   са удостоени с почетното отличие  „Неофит Рилски“ на Министерството на образованието и науката.

Това са  г-жа Рени Радева- старши учител по информационни технологии

 и

г-жа Марияна Минкова- старши учител в група за целодневна организация на учебния ден .

Да са честити отличията ви, уважаеми колеги !

Бъдете здрави и дръзновени !

Катя Дойнова

 

 

 

 

 

Всички Статии »

Представяне на училището

МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Да осигури задълбочена базисна подготовка на учениците в начален етап и прогимназиален етап на основно образование според държавните образователни изисквания и стандарти,  приобщаване към националните и общочовешките ценности, създаване на необходимите условия за най-успешно обучение и възпитание, осигуряване на психологически и социален комфорт на всяко дете.

Да провокира и стимулира мисленето и самостоятелността с цел формиране на практически умения и развитие на интелекта, интересите и способностите на учениците.

Да насърчи  творческата дейност на учители и ученици чрез прилагане на иновационни технологии и методи на обучение.

ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

Ефективна организация на училищните дейности.

Модернизация и повишаване качеството на обучението по всеки предмет чрез непрекъснато надграждане на знания и умения с оглед максимално развитие потенциала на всяко дете.

Интегриране на информационните и комуникационни технологии като средство за подготовка и провеждане на процеса на образование и обучение.Изграждане на позитивна учебна среда.

УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА

Качествена общообразователна подготовка:

Подготвителен клас :

1. Целодневно обучение за 5 годишни

2.Полудневна подготовка до 14 ч. за 6 годишни и  занимания по интереси до 18 ч.

Полуинтернатни групи / занимални /за I-IV клас до 18 ч.

Първи клас – паралелки с:

–      разширено изучаване на изобразително изкуство

–      изучаване на чужди езици

–      обучение по информационни технологии – Комениус Лого

Пети клас – паралелки с:

–      разширено изучаване на математика и природни науки за подготовка на учениците за профилирани паралелки след VII клас

–      хуманитарна насоченост

–      изучаване на ИТ

–      компютърна графика и уеб-дизайн

Учебните занятия се провеждат в добре поддържани класни стаи и специализирани кабинети:

Компютърен кабинет – Високоскоростен интернет с постоянен достъп до националната образователна мрежа на МОМН .

Много добре поддържани физкултурни салони / два / с разнообразни фитнес уреди.

Възможности за разнообразни спортни занимания:

Информационно-консултативен център с интернет връзка, библиотека с 8500 тома художествена и научна литература:

Индивидуална и творческа  реализация при работа по проекти:

Актова зала:

Европейски клуб:

Училищен стол с топла и вкусна храна:

Допълнителни предимства:

Целодневни занимания от 8 до 18 часа

Отделен корпус за малките ученици

Безплатни консултации с логопед

Извънкласни занимания по интереси:

–          английски език

–          руски език

–          вокална группа

–          художественна гимнастика

–          народни танци

–          лека атлетика

–          шахмат

–          баскетбол

–          карате

–          айкидо

За най-добрите е разработена и се прилага

Училищна система за  награждаване на изявени ученици:

Купа „Най-добър клас“

Почетен знак, Плакет

Медал, грамоти, книги

Актуално

През 2011 г. 163 ОУ отбелязва своя 20-годишен юбилей.

Във връзка с това е предвидено провеждането на различни и разнообразни дейности.

П Л А Н – ГРАФИК

1.  Конкурс за най-добре изработена сурвачка, картичка и украса.

Изложба-базар.                                                                                 м. 12. 2010 г.

2.  Пролетен конкурс за най-добре изработена мартеничка

и пролетна картичка.  Изложба – базар.                                            м. 02-03. 2011 г.

3.  Кукерски празник                                                                               02. 03. 2011 г.

4.  Пролетен празник – Ден на отворените врати.                                    26. 03. 2001 г.

5.  Обявяване на резултатите от конкурса „ Моето училище“

за литературна творба / есе и стихотворение / и  рисунка                  30. 03. 2011 г.

6.  Великденски конкурс за най-красиво оцветено яйце и

най-интересна картичка и украса. Изложба-базар.                             19-21. 04. 2011 г.

7.  Издаване на юбилеен вестник „ 163 новини „                                     30. 04. 2011 г.

8.  Междуучилищно състезание „ Ти знаеш и можеш „                            11. 05. 2011 г.

9.  Изложба на плакати от проекти, празници, вестници, дипляни           12. 05. 2011 г.

10. Реконструкция на пейки в двора на 163 ОУ – съвместно с

НПО „ Младите в действие “                                                             14-15. 05. 2011 г.

11. Засаждане на дръвчета и храсти в двора на 163 ОУ                          18. 05. 2011 г.

12. Тържествен Педагогически съвет. Награждаване с плакет

„За особени заслуги „ на изявени учители и родители                        18. 05. 2011 г.

13. Тържествен концерт                                                                          19. 05. 2011 г.

14. Спортен празник                                                                                28. 05. 2011 г.

Горе